Unga föredrar nätet

En rapport skriven av SCB som handlar om privatpersoners användning av datoer och medier bekrftar en stereotyp av unga människor nämligen att tre av fyra väljer att använda nätet framför böcker och tidningar. Statistiska Centralbyrån gav uppgifter på att ungefär 75 procent av ungdomarna i åldrarna 16 till 24 år hellre läser tidningen på nätet än papperstidningen medan åldersgruppen 65 till 74 föredrar endast 28 procent att läsa nättidning framför papperstidning.